D  |  F  |  E  |

Sales Department

Kruttli  

David Kruttli

Head of Sales & Marketing

 Bole  

Julien Bole

Key Account Manager

Dupre  

Célia Dupré

Verkaufsinnendienst

Ruefli  

Cynthia Rüefli

Key Account Manager Uhrensteine

Sutha  

Sutha Thiyagarajah

Sales Coordinator Technische Märkte

Junker  

Marc Junker

Junior Key Account Manager Technische Märkte, Klebstoffe & Lacke

Vonaesch  

Esther von Aesch

Sales Coordinator